Beredskab

Det rette udstyr til den rette opgave. Ved indsats i brand udsættes man ofte for påvirkninger, der under normale omstændigheder vil være katastrofale.

Loteks afdeling for beredskab og beskyttelsesudstyr fokuserer på at sikre din personlige sikkerhed; uanset om du er i et brandvæsen, i kemikalieberedskab eller professionel dykker. Nøgleordene er sikkerhed, komfort og bedst mulig personlig beskyttelse.

Reklamationer skal fremsættes skriftligt til info@lotek.dk. Reklamationen skal indeholde en redegørelse for manglens beskaffenhed og fejl. Der vil efter endt reklamationsbehandling blive fremsendt en konklusion for afgørelsen.
Kontakt


Lotek A/S,

Marine og Beskyttelsesafdelingen,

Tlf. +45 70 13 52 00, mabe@lotek.dk


Sitemap